Định giá doanh nghiệp

Internal Audit in Vietnam

Doanh nghiệp của bạn đáng giá bao nhiêu?

Biết giá trị doanh nghiệp là điều quan trọng khi bán một công ty, nhưng nó cũng quan trọng để xác định liệu việc quản lý của công ty có diễn ra tốt đẹp hay không.

Chúng tôi có thể tính toán rõ ràng giá trị doanh nghiệp hiện tại của công ty bạn là bao nhiêu.

Sau đó, nếu bạn cân nhắc việc bán công ty của mình, chúng tôi có thể giúp bạn tìm người mua.

Ngay cả khi bạn không cân nhắc việc bán công ty của mình, chúng tôi vẫn có thể đưa ra lời khuyên và tư vấn để tăng giá trị công ty của bạn.

Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Get Free Email Consulting