TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Thiết kế chưa có tên (17)

Giá trị cốt lõi

Chính là DNA của doanh nghiệp.

Chúng ta phải tôn trọng và tuân thủ

Thiết kế chưa có tên (18)

Mục đích

Lí do cơ bản để doanh nghiệp tồn tại.

Ý nghĩa tồn tại bắt nguồn từ những giá trị cốt lõi

Thiết kế chưa có tên (19)

Sứ mệnh

Những mục tiêu, tham vọng rõ ràng, táo bạo và hấp dẫn, có thời hạn cụ thể

♦  Giá trị cốt lõi của TCF Việt Nam

Những nguyên tắc Kuno:

  1. Những gì chúng ta cho đi là những gì chúng ta nhận được
  2. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ chúng ta
  3. Không ngừng mở rộng trách nhiệm trong công việc
  4. Sự biết ơn.

Mục đích của TCF Việt Nam

  1. Chúng tôi luôn nỗ lực không mệt mỏi.
  2. Chúng tôi làm việc với những đồng nghiệp tốt nhất.
  3. Chúng tôi luôn suy ngẫm về dịch vụ tối ưu
  4. Chúng tôi không ngừng cải thiện.
  5. Chúng tôi hướng đến sự yêu mến từ khách hàng.

Sứ mệnh của TCF Việt Nam

“Cam kết trở thành đối tác quan trọng nhất của khách hàng, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội thông qua sự phát triển của khách hàng”

Nhiệm vụ ngắn hạn (đến 2030):

  1. Đảm bảo dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực tư vấn Tiếng Nhật tại Việt Nam

Nhiệm vụ trung hạn (đến 2040):

  1. Trở thành “TOYOTA” của ngành tư vấn, nổi lên là công ty hàng đầu Nhật Bản

Sứ mệnh dài hạn:

  1. Mở rộng dịch vụ tới 196 quốc gia trên toàn thế giới,
  2. Trở thành công ty tư vấn tiêu biểu của thế kỷ 21, được khách hàng yêu mến trên toàn cầu.

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Mr. Shinta Shimizu

Manager – CN Hồ Chí Minh

“Overcome difficulties together!”

Mr. Soichiro Miki

Manager – TSC Hà Nội

“You only get what You give!”

Ms. Nguyen Thi Nu

Accounting Manager

CA, CTA, CPA Việt Nam

“Your Success, Our Expertise!”

Ms. Le Thi Linh

Accounting Manager

CA, CTA, CPA Việt Nam

“Never Give Up and Keep Moving!”

Mr. Tran Thanh Duc

Legal Manager

“Think positive – Do Positive!”

Mr. Vu Hoang My

Assistant Manager

“We are consultants, not suppliers!”