Thành lập doanh nghiệp

company setup in Vietnam

Thành lập doanh nghiệp

Ngày nay, các doanh nghiệp không còn độc quyền với thị trường trong nước, vì họ hoạt động trên quy mô toàn cầu. Sự phát triển của một công ty đương đại thường bao gồm việc thành lập các chi nhánh hoặc công ty con ở nước ngoài.

Gần đây, châu Á đã trở thành quê hương của một trong những thị trường năng động và cạnh tranh nhất, điều này đã thúc đẩy nhiều công ty thành lập chi nhánh tại lục địa này và bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam. TCF Việt Nam bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên thành lập công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Hơn nữa, các chuyên gia giàu kinh nghiệm của TCF Việt Nam thông thạo các xu hướng thị trường và cung cấp mọi dịch vụ để giúp khách hàng thành lập pháp nhân mới tại Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách phù hợp và nhanh chóng.

Kể từ khi thành lập vào năm 1998, Công ty Tư vấn Tokyo, Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng kiến thức nghiêm ngặt và cập nhật thông qua nghiên cứu và phát triển thị trường. Nhờ cách tiếp cận và khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi đã có thể được công nhận là một trong những Công ty Tư vấn Thành lập Công ty tốt nhất tại Việt Nam.

Khi lập kế hoạch thành lập công ty tại Việt Nam, mọi khía cạnh của việc thành lập phải được tính đến, chẳng hạn như luật pháp, quy định, phong tục Việt Nam, v.v. Các loại hình tổ chức kinh doanh khác nhau tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam như sau:

Xúc tiến thành lập các doanh nghiệp (LLP / Tư nhân / Công cộng / WOS) và các vấn đề liên quan bao gồm lựa chọn loại hình công ty, tên sẵn có, soạn thảo MOA, AOA và các tài liệu liên quan khác.

 • Đăng ký, tìm kiếm và báo cáo
 • Tư vấn phát hành cổ phiếu (Vốn chủ sở hữu/Ưu đãi) và các chứng khoán khác
 • Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các chứng khoán khác
 • Thay đổi tên công ty
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty
 • Thay đổi địa chỉ của công ty
 • Nộp hồ sơ, đăng ký, đại diện, chứng thực, xác minh các tài liệu bao gồm các biểu mẫu, tờ khai và đơn đăng ký bởi hoặc thay mặt cho Công ty với tư cách là Người đại diện được ủy quyền
 • Chứng nhận trước các biểu mẫu và tài liệu
 • Duy trì hồ sơ thư ký, sổ sách theo luật định và sổ đăng ký
 • Nộp đơn khởi kiện trước NCLT
 • Tư vấn về các vấn đề Pháp lý và Thủ tục theo Cơ quan FEMA
 • Nộp ARC, FC-GPR và FC-TRS
 • Nhận phê duyệt RBI / FIPB
 • Nộp báo cáo lợi nhuận hàng năm về nợ nước ngoài &; báo cáo tài sản
 • Khai trương chi nhánh/dự án/văn phòng liên lạc tại Việt Nam
 • Thuế giá trị gia tăng (VAT)
 • Đăng ký thuế dịch vụ
 • Cửa hàng &; Đăng ký thành lập
 • Đăng ký thuế chuyên nghiệp

Get Free Email Consulting Now.