Kiểm toán tài chính

Financial Audit in Vietnam

Kiểm toán tài chính tại Việt Nam

Tham gia kiểm toán tài chính tại Việt Nam là điều cần thiết cho sức khỏe tài chính của cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong nước. Các chuẩn mực kế toán khác với các chuẩn mực do IFRS và USGAAP đặt ra. Do những khác biệt về tiêu chuẩn và quy định, các công ty nước ngoài thường gặp khó khăn trong việc xử lý các chuẩn mực kiểm toán tài chính trong nước.

TCG sở hữu các chuyên gia kế toán – Certified Public Accountants (CPA) và United States Certified Public Accountants (USCPA) – những người có kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm toán tài chính cho các công ty nước ngoài. Hơn nữa, chúng tôi liên kết với KS International, một công ty kế toán có trụ sở tại Vương quốc Anh từ năm 1914.

Sự hợp tác này cung cấp cho chúng tôi các nguồn lực và kiến thức cần thiết về IFRS và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế khác. Ngoài ra, biểu phí của chúng tôi rất linh hoạt, tùy thuộc vào số tiền giao dịch và quy mô của công ty. Do đó, phí của chúng tôi thấp hơn so với các công ty kế toán khác về hoạt động kiểm toán và các dịch vụ cần thiết khác khi mở doanh nghiệp tại Việt Nam.

XEM XÉT VÀ BIÊN SOẠN

Là một công ty kiểm toán tài chính tại Việt Nam, dịch vụ của chúng tôi là một cơ hội tuyệt vời để cung cấp các giải pháp mang tính xây dựng cho các doanh nghiệp mong muốn nâng cao lợi nhuận và hiệu quả. Dịch vụ báo cáo tài chính của chúng tôi được cung cấp trên hai cấp độ đảm bảo sau:

  • Xem xét – chúng tôi tiến hành một số quy trình phân tích với sự đảm bảo hạn chế
  • Biên soạn – dựa trên thông tin khách hàng được cung cấp và sử dụng chủ yếu cho sử dụng nội bộ

CHIẾN LƯỢC KIỂM TOÁN CỦA TCF VIỆT NAM

Dịch vụ kiểm toán theo luật định của chúng tôi tại Việt Nam được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam. Các chuyên gia của chúng tôi có thể hoàn thành vai trò của một kiểm toán viên theo luật định tại Việt Nam cho các công ty có trụ sở chính tại các quốc gia khác.

Ngoài kinh nghiệm, sức mạnh của chúng tôi còn nằm ở sự gần gũi mà chúng tôi nuôi dưỡng với khách hàng. Các công ty kiểm toán lớn có xu hướng không đến thăm khách hàng của họ trực tiếp, đặc biệt nếu họ là các công ty nhỏ. Kết quả là, những phán đoán kém và những quyết định thiếu hiểu biết thường được đưa ra, tạo ra các vấn đề sau này.

Nhân viên của TCF Việt Nam sẽ thường xuyên đến thăm khách hàng của họ, do đó đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ về khách hàng. Cùng với kinh nghiệm của chúng tôi, sự gần gũi này là điều cho phép chúng tôi rất thành công trong việc cung cấp cho khách hàng các dịch vụ kiểm toán phù hợp và các chức năng khác để hỗ trợ kiểm toán viên của tổ chức bạn tại Việt Nam.

Điều quan trọng đối với các doanh nghiệp – đặc biệt là các công ty mới thành lập – để đảm bảo rằng hồ sơ tài chính của mình được cập nhật liên tục và chính xác. Tính đúng đắn của báo cáo tài chính có thể được đo lường bằng cách thực hiện một dịch vụ kiểm toán tự nguyện tại Việt Nam, mà công ty liên kết có thể thực hiện theo yêu cầu.

Khi thực hiện dịch vụ kiểm toán tự nguyện, TCF Việt nam cố gắng cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng. Kinh nghiệm và sự hiểu biết của chúng tôi về các doanh nghiệp mới thành lập là tài sản chính của chúng tôi, cho phép chúng tôi cung cấp các báo cáo chính xác và kỹ lưỡng.

Liên kết báo cáo tài chính dựa trên Chuẩn mực quốc tế về kiểm toán – GAAP, USGAAP và IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế). Nhân viên của TCF Việt Nam có trình độ chuyên môn cao về Tư vấn tài chính và xuất sắc trong việc báo cáo tài chính để cung cấp hồ sơ chính thức về hoạt động tài chính của các doanh nghiệp, cá nhân hoặc các tổ chức khác.

Ngoài ra, kinh nghiệm hợp tác với các công ty kế toán toàn cầu giúp chúng tôi trang bị đủ kinh nghiệm để độc lập vượt trội trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế tại Việt Nam. Điều này bao gồm việc lập báo cáo tài chính và đưa ra lời khuyên và hướng dẫn liên quan đến các hoạt động hiện tại và tương lai cho các tập đoàn đa quốc gia.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm toán tài chính kỹ lưỡng tại Việt Nam. Nhờ các tiêu chuẩn cao về tính chuyên nghiệp và chuyên môn của chúng tôi, người sử dụng báo cáo tài chính như các cổ đông có thể tăng niềm tin vào khách hàng của chúng tôi.

Khi nhiều công ty con được thành lập trên toàn thế giới, các báo cáo tài chính cho công ty mẹ ở các quốc gia khác nhau ngày càng trở nên phức tạp. Chúng tôi có thể phát hành báo cáo tài chính bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật hoặc bằng các ngôn ngữ khác. Chúng tôi là một trong những công ty kế toán toàn cầu thực sự, hứa hẹn sẽ thực hiện kiểm toán tài chính cho doanh nghiệp của bạn tại Việt Nam với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và cam kết mang lại kiến thức và chuyên môn cho khách hàng, bất kể quy mô công ty.

Liên hệ với TCF Việt Nam ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi.

Get Free Email Consulting Now.