Tư vấn nguồn nhân lực

HR Consultants in Vietnam

Tư Vấn Nhân Sự Tại Việt Nam

Một bộ phận nhân sự mạnh thực sự không thể thiếu đối với một doanh nghiệp. Một chuyên gia tư vấn nhân sự hiệu quả tại Việt Nam giúp người lao động tận dụng tối đa khả năng của họ và đóng vai trò là xương sống của công ty.

Tại TCF Việt Nam, chúng tôi hiểu vai trò của Nhân sự trong hoạt động hiệu quả của một công ty và cung cấp hỗ trợ cho việc thiết lập các chính sách nhân sự và định hướng nhân viên như một phần của dịch vụ của chúng tôi tại Việt Nam. Các dịch vụ của chúng tôi trong các giải pháp nhân sự nhằm mục đích cung cấp nhận thức về lợi ích hữu hình cho khách hàng.

DỊCH VỤ NHÂN SỰ TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt về tất cả các khía cạnh được đề cập trong dịch vụ nhân sự của chúng tôi tại Việt Nam có tại đây:

1. Xây dựng chính sách và quy trình

 • Chính sách nhân sự
 • Cẩm nang nhân sự
 • Chính sách mua hàng
 • Chính sách bán hàng
 • Thiết kế quy trình
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Chương trình

2. Kiểm toán nhân sự &; Đánh giá hệ thống

 • Đánh giá chính sách nhân sự
 • Kiểm toán doanh nghiệp
 • Đánh giá đơn vị sản xuất
 • Tạo báo cáo & Đề xuất
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Tuân thủ Luật định có liên quan

3. Đánh giá công việc

 • Phân tích công việc
 • Mô tả công việc

4. Lập bản đồ năng lực

 • Xác định các bộ phận để lập bản đồ năng lực
 • Xác định thứ bậc trong tổ chức &; lựa chọn các cấp
 • Lấy mô tả công việc
 • Chuẩn bị các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc
 • Ghi lại chi tiết cuộc phỏng vấn
 • Chuẩn bị danh sách các kỹ năng
 • Cho biết mức độ thành thạo
 • Xác nhận năng lực và trình độ đã xác định với cấp trên trực tiếp và các trưởng bộ phận khác có liên quan;
 • Chuẩn bị từ điển năng lực
 • Lập bản đồ năng lực

5. Dịch vụ quản lý hiệu suất

 • Nhận Kế hoạch Hiệu suất cho năm tài chính hiện tại
 • Rút ra các mục tiêu của bộ phận
 • Đào tạo về PMS
 • Giới thiệu tấm MBO
 • Thiết lập mục tiêu thực hành
 • Mục tiêu đánh giá – MBO Sheets
 • Giới thiệu bảng thẩm định
 • Thực hiện đánh giá hiệu suất

6. Quản lý lương thưởng & phúc lợi

 • Thiết kế cơ cấu lương
 • Thang bảng lương
 • Định nghĩa phạm vi công việc theo vị trí
 • Xác định lợi ích
 • Chính sách di chuyển

7. Học tập & Phát triển

 • Phân tích nhu cầu đào tạo và phân tích nhu cầu phát triển
 • Thiết kế chiến lược đào tạo để củng cố chiến lược của công ty
 • Kiểm toán chức năng đào tạo
 • Thiết kế hệ thống học tập và phát triển phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo lập trình viên
 • Ưu tiên kinh phí đào tạo
 • Khảo sát trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp

8. Tuân thủ lao động

 • Đạo luật Cửa hàng &; Cơ sở (Quy định của Nhà nước)
 • Đạo luật &; Quy tắc của Nhà máy
 • Phúc lợi nhân viên (ESIC, Đạo luật tiền thưởng, Đạo luật tiền lương tối thiểu, Đạo luật tiền thưởng, Đạo luật bảo hiểm, v.v.)
 • Lệnh thường trực (Theo các tiểu bang)
 • Kiểm tra

9. Tư vấn & Tranh tụng lao động

 • Các vấn đề dân sự ở Quận, Tòa án Tối cao Tiểu bang &; Tòa án Tối cao
 • Sở hữu trí tuệ (đăng ký &kiện tụng)
 • Tư vấn về tất cả các loại vấn đề pháp lý

10. Quản lý & Đánh giá hợp đồng

 • Đơn khởi kiện dân sự
 • Hợp đồng thương mại
 • Hợp đồng lao động & tiền lương
 • Thỏa thuận cấp phép
 • Thỏa thuận kinh doanh
 • Dịch vụ trợ lý pháp lý

11. Thu hút nhân tài

 • Lệnh công việc
 • Mô tả công việc (JD)
 • Tìm nguồn cung ứng CV
 • Sàng lọc ứng viên
 • Kiểm tra tài liệu tham khảo
 • Tư vấn chọn lọc CV cho khách hàng
 • Chuẩn bị phỏng vấn
 • Theo dõi sau khi phỏng vấn
 • Đàm phán lương
 • Ký kết hợp đồng

Get Free Email Consulting Now.