Kiểm toán nội bộ

Internal Audit in Vietnam

Kiểm Toán Nội Bộ Tại Việt Nam

Kiểm soát nội bộ là một khía cạnh quan trọng của mọi công ty để duy trì sự ổn định, độ tin cậy và ngăn chặn mọi hoạt động đáng ngờ. Do đó, một công ty cần phải có một đơn vị độc lập, đáng tin cậy để liên tục phân tích hoạt động chủ động duy trì tính ổn định của công ty bằng cách thực hiện kiểm toán nội bộ. Một trong những cách hiệu quả nhất để đảm bảo cho công ty chống lại những rủi ro này là thực hiện kiểm toán nội bộ thường xuyên.

Gần đây, đã có rất nhiều trường hợp xảy ra sự cố tài chính liên quan đến các công ty con nước ngoài tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chính của những vấn đề này là sự kém hiệu quả của công ty con nước ngoài, do thiếu sự giám sát từ công ty mẹ. Nếu kiểm toán được thực hiện trực tiếp tại công ty con, công ty phải dành nhiều thời gian và công sức – và do đó chi phí – để làm như vậy. Ngoài ra, khi thực hiện kiểm toán tại Việt Nam, ban đầu công ty có thể không nắm rõ các quy định cụ thể của Việt Nam, dẫn đến nhiều khó khăn hơn.

Tại Công ty Tư vấn Tokyo, chúng tôi đã tuyển dụng các chuyên gia đáng tin cậy với nền tảng giáo dục vững chắc và kinh nghiệm cao trong các dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam, đặc biệt phù hợp với hệ thống được ủy quyền. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi bao gồm Kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận và Kế toán viên công chứng, cho phép chúng tôi thực hiện Dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam với sự kiểm soát liên tục, nghiêm ngặt tại các công ty của khách hàng thông qua kiểm toán nội bộ. Hơn nữa, bằng cách thực hiện các dịch vụ kiểm toán cho khách hàng, chúng tôi tăng cường quy trình quản trị và mức độ kiểm soát của công ty đối với hoạt động của mình. Khả năng này liên tục được thể hiện trong việc cải thiện hiệu suất hoạt động của khách hàng và quản trị rủi ro hiệu quả.

Với sự giúp đỡ của các chuyên gia, khách hàng của chúng tôi được cung cấp dịch vụ chuyên gia về kiểm toán nội bộ tại Việt Nam. Là công ty tiên phong trong ngành, TCF Việt Nam luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ kiểm toán tốt nhất tại Việt Nam. Hơn nữa, chúng tôi cũng cung cấp nhân sự, chuyên môn và phương pháp thiết yếu để phục vụ nhu cầu hiện tại và luôn thay đổi của khách hàng trong tương lai gần.

Get Free Email Consulting